Haqqında

Bart.az saytı Azərbaycanda əmlakın, biznesin, avtomobillərin, məişət əşyalarının və.s bu katiqoriyalarda olanların barter və alqı satqı portalıdır.
Bart.az saytında təkcə alqı satqı deyil,  Barter edərək ödəniş etmədən tərəflər arasında eyni dəyərdə olan malların əmtəə mübadiləsi mümkündür. Mübadilə pul  vəsaitləri olmadan, kontragentlər(tərəflər) arasında həll edilir, digər halda (evlər, maşınlar, obyektlər, biznes və.s ) mübadiləsi  ödəniş edilmədikdə tərəflər arasında müqavilə bağlanaraq həyata kecirilir. Barter- müasir dövrümüzdə sınaqdan kecmiş bir təcrubədir və əlverişlidir. Mal və xidmətlərin (biznes kimi xidmətlər) mübadiləsi bir başa pul yardımı olmadan həyata keçir, və hər bir ölkənin iqtisadiyyatında durğunluq dövrü olduqda alternativ variant axtarmağa insanları düşündürür.  Portal olaraq məqsədimiz barter və alqı satqı etmək istəyən insanlar arasında vasitəsiz və operativ əlaqə imkanı yaratmaqdır.
Bart.az-Hər növ elan yerləşdirəcək qədər genişdir.
Al, Sat, Dəyiş


Также вставьте сразу после открывающего тега следующий фрагмент: