gallery
50 M
  • Satıcı: Deniz
  • Telefon: 0552265965
  • Elanın nömrəsi: 11067
  • Baxışların sayı: 227
  • Yeniləndi: 26 Feb 2020
  • Paylaş:
Malın vəziyyəti Yeni
Malın növü Ehtiyacı olanlar üçün
Kateqoriya Hüquq xidmətləri

Mühasibat autsorsinqi (fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin tam mühasibat müşayiəti). Rüblük və illik hesabatların müvafiq nəzarətedici orqanlara (Vergilər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Məşğulluq Xidməti) təqdim edilməsi. “Sıfır” hesabatlarının verilməsi. Mühasibat uçotunun aparılması üzrə konsultasiyalar. Mühasibat haqq-hesabının bərpası. Müəssisənin əsas vasitələrinin inventarizasiyasının keçirilməsi. Debitor və kreditor borcunun analizi və inventarizasiyası. Vergi qoyma üzrə məsləhət. Vergi planlaşdırılması (mühasibat ekspertizasının keçirilməsi, vergi qoymanın optimallaşdırılmasının həlli haqqında məsləhət). Vergi yoxlamalarının keçirilməsi vaxtı təşkilatın maraqlarının təmsil olunması, vergi yoxlamasının aktlarına etirazların hazırlanması . Şirkətin hesabat siyasətinin hazırlanması və ilkin hesabat sənədlərinin tərtibi. Müəssisənin kadrlar uçotunun aparılması. MühasibatlБухгалтерский аутсорсинг (полное бухгалтерское сопровождение деятельности физических и юридических лиц). Предоставление квартальных и годовых отчетов в соответствующие контролирующие органы (Министерство налогов, Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты, Государственный комитет статистики, Государственная служба занятости). Предоставление отчетов "Ноль". Бухгалтерские консультации. Восстановление бухгалтерского учета. Проведение инвентаризации основных средств предприятия. Анализ и инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. Консультации по налогообложению. Налоговое планирование (консультации по бухгалтерской экспертизе, решение по налоговой оптимизации). Представление интересов организации при проведении налоговых проверок, подготовка возражений на акты налоговой проверки. Подготовка учетной политики Общества и подготовка предварительных отчетных документов. Ведение кадрового учета предприятия.