gallery
20 M
  • Satıcı: Elan Lovheleri Xidmeti
  • Telefon: 0558953656
  • Elanın nömrəsi: 10875
  • Baxışların sayı: 1059
  • Yeniləndi: 19 Feb 2020
  • Paylaş:
WhatsappWhatsapp'da təcili yaz
Malın vəziyyəti Yeni
Malın növü Satılır
Kateqoriya Kitablar

Böyük təcrübəsi olan ingilis dili üzrə müəllim (T.M.Hüseynova, A.İ.Əfəndiyev ilə həmmüəllifliklə) dörd dildə tibbi terminlərin izahlı lüğəti təqdim edir (azərbaycan–türk–ingilis–rus ). Kitab ali tibb məktəblərin tələbələri, veterinariya mutəxəssisləri, həmçinin xarici dilləri öyrənən şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Kitabın müəllifi bir çox on illiklər ərzində ATU-da işləmiş, popular və vacib olan tibbi terminləri tədqiq edib, onların tərcümə və izahını təqdim edib. Учитель с большим опытом преподавания английского языка (Т.М.Гусейновав соавторстве с А.И.Эфендиевым) предлагаеттолковый словарь медицинских терминов на четырех языках (азербайджанский-турецкий-английский-русский). Книга рассчитана на студентов медицинских вузов, специалистов по ветеринарии, а также лиц изучающих иностранные языки. Автор книги, на протяжении многих десятков лет, проработав в АМУ, изучила наиболее популярные и необходимые для медицинских специалистов термины, предоставив их перевод и значение.