Azər Sığorta

Sığorta şəxslərin əmlakı, həyatı, sağlamlığı müdafiəsi sahəsində riskin ötürülməsinə və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibətlər sistemidir.

1 elan tapıldı

Также вставьте сразу после открывающего тега следующий фрагмент: